Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
מרכז ענב לתרבות
“מרכז ענב לתרבות" הינו מרכז יוקרתי המשמש כבית מועצת עיריית תל-אביב-יפו ומרכז לעשייה תרבותית אמנותית. המרכז שם לו למטרה לתת במה לעשייה התרבותית ובכך לתרום לרענון היצירה האמנותית בישראל. באכסדרת המרכז האלגנטית מתקיימות קבלות פנים של ראשי ממשלות, נשיאים ושגרירויות  וכן תערוכות אמנים, בהתאם לקונספט הכללי של המרכז.