חיפוש מקום לאירוע

יום עיון (בטיחות וגהות) לעובדי החברה (60 עובדים)
החל מ9.00-16.00
מסך וחיבור למחשב
חניה
שתיה חמה/ קרה ומאפים לבוקר
וארוחת צהרים