חיפוש מקום לאירוע

: כנס מליאה ל-500 איש לאחר מכן אולמות פיצול של עד 3 או 4 פיצולים בכל אחד כ-120 איש בירושלים