חיפוש מקום לאירוע

שלום
צריכה מקום לכחצי יום עד יום ל עד 30 עובדים
כולל כיבוד בוקר וארוחת צהריים