חיפוש מקום לאירוע

אולם לקיום הרצאה ורחבה ל6-7 דוכנים/שולחנות