אורבן האוס - Urban House

תל-אביב יפומרכזאולם כנסיםחדר דיוניםכיתת לימודמקום לסדנהמתחם אירועים