חיפוש מקום לאירוע

קפה ומאפה בתחילת הכנס ובזמן ההפסקה בין המושבים; שעות הכנס 18:00-21:00