חיפוש מקום לאירוע

צריכה. 3 אולמות או חדדרים שבכל אחד מהם אפשר לשים 100 איש