חיפוש מקום לאירוע

מחפשת אולם נוח ועם נראות טובה לקיום הרצאה בשעות הערב, 20:30-22:00