"מתחם בית ברל" - כנסים ואירועים

כפר סבאשרוןאולם כנסיםחדר דיוניםכיתת לימודמקום לסדנהמתחם אירועים