חיפוש מקום לאירוע

דרוש אולם מדורג- אוידטוריום. ממוזג. ל 700 מקמות.