חיפוש מקום לאירוע

אירוע חד יומי משעה 11-17

יש צורך במקרן ומסך.

כמו כן נבקש הצעה לכיבוד.