חיפוש מקום לאירוע

מתכננים טקס מצומצם לכ50-70 אורחים. נדרש בתל אביב. בשעות 15:30-18:30 לערך.