חיפוש מקום לאירוע

אני רוצה לערוך אסיפה בשעות הערב למשך ארבע שעות לשלושים אנשים