חיפוש מקום לאירוע

כנס המיועד ל 100 איש שכולל חלוקה לארבע או חמש כיתות בין השעות 12:00 ל 19:00.