חיפוש מקום לאירוע

סדנא \ ישיבות של צוות בן 14 איש כ 4-5 שעות , אשמח גם לאפשרות לכיבוד קל