חיפוש מקום לאירוע

האם יש ביס פלנט ירושלים אולם שיכיל בנוחות 250 איש להקרנה פרטית?