חיפוש מקום לאירוע

אני מחפשת כיתת לימוד עד 20 איש עם שולחנות וכיסאות, לוח מחיק ומי חם.