חיפוש מקום לאירוע

עדיפות למקום עם שני חללים נפרדים - להתכנסות בישיבת תאטרון וחלל לארוחת צהרים סביב שולחנות.
שעות האירוע - 13:00-16:00