חיפוש מקום לאירוע

נדרשת אופציה לשימוש בחדר נוסף במהלך הסדנא.