חיפוש מקום לאירוע

נדרש לוח מחיק. השכרה לשלוש שעות בין 16:00-19:00. האם ניתן להביא כיבוד קל?