חיפוש מקום לאירוע

משעה 13:00-15:30 הרצאתו של העיתונאי עמית סגל.

מחעה להתייחסותכם בהקדם