חיפוש מקום לאירוע

בשעות 12:30-17:30
מליאה ואח"כ כ-10 שולחנות עגולים, באולם אחד או באולמות נפרדים
כנס של אנשי חינוך - המחירים צריכים להיות בהתאם.