חיפוש מקום לאירוע

מחפשת מקום למסיבת פורים של חברה.
המקום צריך לתת את האפשרות להביא פעילות מבחוץ ויתכן וספקי אוכל חיצוניים.