חיפוש מקום לאירוע

שכירות כיתות/אולמות ל – 32 אירועים

מועד: מהלך חודשים מאי-יולי

שעות: אירועי בוקר וערב, כ – 4 שעות כל אירוע, עדיפות ל - 2-3 אירועים במקביל

משתתפים: 25-100, יש לתמחר כיתות בגדלים שונים

כיבוד: באחריותנו. האם אתם מספקים שתייה?