חיפוש מקום לאירוע

עבור כנס בוקר (כחצי יום, עד סביבות 15:00) אליו יגיעו כ-100 משתתפים. ת"א או בטבעת הראשונה (הרצליה, רמת גן ורמה"ש גם אפשרי)