חיפוש מקום לאירוע

מקום פתוח ולא סגור, לאור מצב הקורונה