חיפוש מקום לאירוע

חייב להיות במקום נח ונעים עם חניה
בקרית ביאליק/מוצקין/חיים