חיפוש מקום לאירוע

יש לנו כנס ב 30.11.21 עבור מכון ברנקו וייס.
אנו צריכים אולם התכנסות של 600 איש + פיצולים של כ-6 חדרים.