חיפוש מקום לאירוע

לטובת קיום יום עיון לעובדי מדינה,משרד ממשלתי