חיפוש מקום לאירוע

שלום, מחפשת מקום לכנס מקצועי למנהלים בכירים ברשויות מקומיות. כ 90 משתתפים סה"כ, כנס של יומיים, כולל אולם מליאה ופיצולי חדרים. כולל לינה כ 50 חדרים .
תודה