מלון קיו- מתחם סנסה לכנסים ואירועים

נתניהשרוןאולם כנסיםחדר דיוניםחדרים פרטייםכיתת לימודמלונות לכנסיםמקום לסדנה