קריפטון הכשרה למידה וחינוך בטבע

רמת השרוןמרכזאולם כנסיםחדר דיוניםחדרים פרטייםכיתת לימודמקום לסדנהמתחם אירועים