מרכז הכנסים של איגודן בשפד"ן

ראשון לציוןמרכזאולם כנסיםחדר דיוניםכיתת לימודמתחם אירועים