מלון דניאל הרצליה

מרכזשרוןהרצליהשרוןאולם כנסיםאירועים במסעדותחדר דיוניםחדרים פרטייםכיתת לימודמלונות לכנסיםמקום לסדנהמתחם אירועים