חיפוש מקום לאירוע

מדובר באירוע ברית יום ששי בצהריים