חיפוש מקום לאירוע

מקום לכנס ל 80 איש בערך מבוקר עד ערב