חיפוש מקום לאירוע

אני מחפשת אולם שיכול להכיל מספר אנשים
תל אביב הרצליה רמת גן מה שצריך.
6.9 400 אנשים
3.10 500 אנשים
1.11 600 אנשים
6.12 700 איש
3.1 700 איש
7.2 700 איש
7.3 900 איש
4.4 900 איש (פוטנציאל)
2.5 900 איש (פוטנציאל)