חיפוש מקום לאירוע

האירוע הוא השקת ספר.
יכול להיות ללא קיטרינג והכיבוד יסופק על ידי.
האירוע יכול להיות גם בגינה.