חיפוש מקום לאירוע

דרוש לקבוצה של כ40-50 אנשים לשם עריכת ליטורגיה לותרנית מסורתית על פי הנוסח השבדי כולל חגיגת האוכריסטיה (סקרמנט סעודת האדון).בטווח שבין גבול בת ים לרחוב אלנבי.