חיפוש מקום לאירוע

מחפשת מקום קבוע להעביר בו שיעורים בימי שלישי, בצורת אודיטורייום.