וואהל סנטר - מרכז כנסים ואירועים

רמת-גןמרכזאולם כנסיםחדרים פרטייםכיתת לימודמקום לסדנהמתחם אירועים