מרכז הכנסים של הבורסה לניירות ערך בת"א

תל-אביב יפומרכזאולם כנסיםחדר דיוניםמקום לסדנהמתחם אירועים