מלון יערים- מעלה החמישה

ירושליםירושלים והסביבהאולם כנסיםחדר דיוניםחדרים פרטייםכיתת לימודמלונות לכנסיםמקום לסדנהמקומות לנופש קבוצתי